Mirjana Lenček

TEMA IZLAGANJA: VRIJEDNOST RANE PISMENOSTI – MILIJUNI RAZLOGA ZA POTICANJE

Redovita profesorica u trajnom zvanju od 2017. do danas. Zaposlena na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uže područje interesa – specifične teškoće/poremećaji učenja: disleksija, disgrafija, diskalkulija. Izvodi nastavu na Preddiplomskom i Diplomskom studiju logopedije te na Doktorskom studiju logopedije – Poremećaji jezika, govora i slušanja.

Objavila je više od 60 znanstvenih radova i pet stručnih radova. Održala je četiri pozvana predavanja na znanstvenim skupovima. Aktivno je sudjelovala s više od 90  radova na međunarodnim skupovima. Sudjelovala je u deset znanstveno-istraživačkih i šest stručnih projekata.

Od 2014. kao članica uključena je u (Member of Management Committee) u rad COSTmreže (European Cooperation in Science and Technology) u sklopu projekta European Literacy Network (ELN). 

Suautorica je testa za procjenu predvještina čitanja i pisanja:  Kuvač Kraljević, J., Lenček, M. (2012) Test za procjenjivanje ovladanosti predvještinama čitanja i pisanja (predČiP test). Jastrebarsko: Naklada Slap. Urednica je dvaju stručnih priručnika. Autorica je pet brošura o disleksiji, triju CD-ova, jedne radne bilježnice i jedne vježbenice. Završila je veći broj edukacija iz područja jezičnog razvoja, čitanja i pisanja te specifičnih teškoća učenja. Održala je više od 50 različitih edukacija vezanih uz disleksiiju, disgrafiju i diskalkuliju.

Od 2016. godine članica je Povjerenstva za odobravanje prilagodbi na državnoj maturi pri Agenciji za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Članica je Hrvatskoga logopedskog društva (HLD), Hrvatske udruge za disleksiju (HUD) i Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID).