Organizacijski odbor

Ksenija Benčina, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Mirta Bijuković Maršić, tajnica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

dr. sc. Igor Marko Gligorić, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

doc. dr. sc. Valentina Majdenić, predsjednica

dr. sc. Nina Mance, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

dr. sc. Ivana Marinić, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

dr. sc. Ivana Moritz, tajnica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

dr. sc. Ivana Trtanj, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

dr. sc. Vedrana Živković Zebec, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku