Skup Dijete i jezik danas

Dijete i jezik danas – znanstveni skupovi s međunarodnim sudjelovanjem i zbornici

Zamisao o pokretanju niza kontinuiranih znanstvenih skupova Dijete i jezik danas rodila se još 2001. godine iz potrebe za okupljanjem znanstvenika koji se usko bave proučavanjem usvajanja, učenja i podučavanja hrvatskoga i stranoga jezika u mlađoj (školskoj) dobi radi međusobnoga plenarnoga razmjenjivanja znanstvenih spoznaja, otkrića i iskustava. U hrvatskoj znanstvenoj zajednici do tada nije postojao znanstveni skup koji bi se u cijelosti posvetio kritičkom promišljanju o navedenom istraživačkom diskursu. Dijete i jezik danas bio je i poticajem za pokretanje novih skupova u Hrvatskoj koji su potom nastavili promicati istraživanje problematike ranoga učenja materinskoga i stranoga jezika.

Dosadašnji znanstveni skupovi Dijete i jezik danas kritički su propitivali sljedeće teme o jeziku u obrazovanju djece mlađe školske dobi: dijete i učenje hrvatskoga i stranoga jezika (2001.); učitelj hrvatskoga i stranoga jezika (2002.); višejezičnost (2003.); vrjednovanje i samovrjednovanje u nastavi hrvatskoga i stranoga jezika (2004.); zavičajnost u nastavi hrvatskoga jezika i međukulturnost u nastavi stranih jezika (2005.); dijete i tekst (2007.); dijete i mediji (2011); razvoj pismenosti u hrvatskom i inom jeziku (2017.); dijete i jezični identitet (2019.) i čitanje u suvremenom okruženju (2021.).

Zbornici s navedenih znanstvenih skupova imaju odjeka u znanstvenoj i pedagoškoj javnosti – nabavljaju se i iščitavaju. Na tomu zahvaljujemo svim dosadašnjim sudionicima na skupovima, odnosno autorima radova, a također i marnim urednicama zbornika.

Trenutačno  je u pripremi XI. međunarodni znanstveni skup DIJETE I JEZIK – Udžbenici jezika -jezik udžbenika koji će se održati 12. i 13. listopada 2023. godine.