Važni datumi

Rok za slanje sažetaka: 15. svibnja 2023., vidi Obrazac

Obavijest o prihvaćanju sažetaka: 15. lipnja 2023.

Rana kotizacija: 15. srpnja 2023.

Preliminarni program: 15. srpnja 2023.

Konačni rok za uplatu kotizacije: 1. rujna 2023.

Konačni program: 1. rujna 2023.

Rok za slanje radova: 15. rujna 2023.