Predaja radova

Radovi koji zadovolje u recenzentskome postupku objavit će se u publikaciji u izdanju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

Cjelovite radove potrebno je predati do 15. rujna 2023.