Poziv

Pozivamo Vas na XI. međunarodni znanstveni skup DIJETE I JEZIK DANAS kojemu je središnja tema Jezik udžbenika – udžbenici jezika

Skup će se održati od 12. do 13. listopada 2023. godine u Osijeku u organizaciji Odsjeka za kroatistiku i Odsjeka za anglistiku i germanistiku Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

Više informacija o skupu nalazi se u Pozivu