Poziv

Pozivamo Vas na X. međunarodni znanstveni skup DIJETE I JEZIK DANAS kojemu je središnja tema Čitanje u suvremenom okruženju.

Skup će se održati od 16. do 18. rujna 2021. godine u Osijeku u organizaciji Odsjeka za kroatistiku i Odsjeka za anglistiku i germanistiku Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

Više informacija o skupu nalazi se u Pozivu