Poziv

Pozivamo Vas na IX. međunarodni znanstveni skup DIJETE I JEZIK DANAS kojemu je središnja tema Dijete i jezični identitet.

Skup će se održati od 12. do 14. rujna 2019. godine u Osijeku u organizaciji Odsjeka za filologiju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

Više informacija o skupu nalaze se u Drugom pozivu