Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Poučavanje i istraživanje za obrazovanje izvrsnih učitelja

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti  ukorijenjen je u tradiciji koja seže do 1893. kada je u Osijeku utemeljena prva učiteljska škola. Otada se obrazovanje učitelja razvilo utemeljenjem Učiteljske akademije 1961., uvođenjem predškolskoga studija 1972., utemeljenjem škole visokoga obrazovanja 1998. i na kraju nastanakom Učiteljskoga fakulteta 2005. godine. Uviđajući potrebe za novim mogućnostima za svoje studente razvojem novih programa u obrazovanju predškolske i školske djece, Učiteljski fakultet 2014. mijenja ime u Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.  

Fakultet nudi integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij i sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. U akademskoj 2020./21. godini upisana je prva generacija studenata na poslijediplomski specijalistički studij Vođenje u odgojno-obrazovnim institucijama i na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja. Također, Fakultet nudi i programe cjeloživotnoga učenja: Program pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe, Program osposobljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama iz autističnoga spektra i Program osposobljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

U sve je programe ugrađena posvećenost modernoj obrazovnoj praksi, koja pozdravlja inicijativu u učenju i razvoju vještina te teži izvrsnosti u svim aspektima obrazovanja i istraživanja na mjesnoj, nacionalnoj i međunacionalnoj razini.