Plenarni izlagači

prof. dr. sc. Lidija Cvikić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

prof. dr. sc. Lana Hudeček, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

prof. dr. sc. Milica Mihaljević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

doc. dr. sc. Ivana Milković, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

izv. prof. dr. sc. Csilla Weninger, Nanyang Technological University, Singapur