Prijavnica

Molimo da svoju prijavu za sudjelovanje, sažetak do 300 riječi i ključne riječi (do pet) na hrvatskome i engleskom jeziku pošaljete najkasnije do 15. svibnja 2023. preko ovoga obrasca.