Prijavnica

Molimo da svoju prijavu za sudjelovanje, sažetak do 300 riječi i ključne riječi (do pet) na hrvatskome i engleskome jeziku pošaljete najkasnije do 1. srpnja 2021. na EasyChair.