Prijavnica

Molimo da svoju prijavu za sudjelovanje, sažetak do 300 riječi i ključne riječi (do pet) na hrvatskome i engleskome jeziku pošaljete najkasnije do 15. svibnja 2019. na elektroničku adresu dijeteijezik2019@gmail.com.