Kotizacija

Kotizaciju u iznosu od 550 kn (ili 75 €) sudionici trebaju uplatiti najkasnije do 15. srpnja 2019. na račun Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

Nakon naznačenoga roka kotizacija će iznositi 650 kn (ili 85 €).

Za studente i polaznike poslijediplomskih studija kotizacija iznosi 150 kn (20 €).

Upute za uplatu kotizacije nalaze se ovdje.