Teme skupa

Pozivamo Vas na X. međunarodni znanstveni skup DIJETE I JEZIK DANAS

Središnja tema: Čitanje u suvremenom okruženju

Podteme:

  1. Izranjajuća pismenost i predvještine čitanja
  2. Unutarnji čimbenici razvoja vještine čitanja
    (dob, spol, kognitivne osobine, afektivne osobine, strategije čitanja i dr.)
  3. Vanjski čimbenici razvoja vještine čitanja
    (obiteljsko okruženje, predškolsko i školsko okruženje, neformalno i informalno okruženje, i dr.)
  4. Poteškoće u ovladavanju vještinom čitanja
  5. Kultura čitanja