Teme skupa

Pozivamo Vas na IX. međunarodni znanstveni skup DIJETE I JEZIK DANAS

Središnja tema: Dijete i jezični identitet

Podteme:

1. Odnos djetetova jezičnoga identiteta i višejezičnosti

2. Djetetov jezični identitet u odnosu na različite jezične registre

3. Djetetov jezični identitet u kontekstu formalnoga obrazovanja/ obrazovnoga sustava/obrazovne politike

4. Djetetov jezični identitet u kontekstu nacionalnoga/etničkoga/ regionalnoga identiteta

5. Djetetov jezični identitet i mediji

6. Djetetov jezični identitet i kulturna baština

7. Identitet u književnosti za djecu i mlade

8. Jezični identitet i obiteljsko okruženje.