Milica Mihaljević, prof. dr. sc.

Milica Mihaljević znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju i voditeljica Odjela za hrvatski
standardni jezik u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Voditeljica je projekta Hrvatsko
jezikoslovno nazivlje i suvoditeljica projekata Religijski pravopis i Muško i žensko u
hrvatskome jeziku. Njezin je znanstveni interes u prvome redu usmjeren na hrvatski
standardni jezik, terminologiju, normativistiku, leksikologiju i leksikografiju te primijenjeno
jezikoslovlje. Predavala je na Hrvatskim studijima, Filozofskome fakultetu, Učiteljskome
fakultetu i Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Dobitnica je nekoliko državnih nagrada.
Autorica je i suautorica brojnih knjiga i znanstvenih radova. Sudjeluje i sudjelovala je na
brojnim domaćim i međunarodnim projektima (Mali školski pravopis, Support to Curricular
reform Croatia – phase 4, Terminographic Database TERM_IN. Slavic Terminography).