Lidija Bakota

TEMA IZLAGANJA: ČITANJE I DIJETE MLAĐE ŠKOLSKE DOBI – OD DEKODIRANJA DO RAZUMIJEVANJA PROČITANOGA

Lidija Bakota rođena je 15. srpnja 1974. u Osijeku (Republika Hrvatska) gdje je završila osnovnu i srednju školu te studij Hrvatskoga jezika i književnosti na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (danas Filozofski fakultet). Od akademske godine 2006./07. zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (danas Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti). Doktorirala je 2010. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu Komunikacijski model govornih vježbi u osnovnoj školi. Docenturu je stekla 2012. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Na matičnom fakultetu nositeljica je kolegija Metodika hrvatskog jezika I, Metodika hrvatskog jezika II, Usmena i pisana komunikacija te Javni govor.

Znanstveno je zanimanje Lidije Bakota usmjereno prema ranom učenju hrvatskoga jezika, lingvističkoj, sociolingvističkoj i bioetičkoj analizi hrvatske dječje književnosti, posebice one animalističke tematike. Njezin je znanstveni rad usmjeren i na proučavanje razvoja vještine čitanja djece mlađe školske dobi. Autorica je sveučilišnog udžbenika te urednica triju knjiga. Sudjelovala je na tridesetak međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj, Poljskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Velikoj Britaniji te u organizaciji nekoliko znanstvenih skupova.

Kao istraživačica sudjelovala je u radu projekta Peacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities u okviru programa Erasmus + KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange od Good Practices Strategic Partnerships for adult education.

Bila je članicom uređivačkog odbora Života i škole, časopisa za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja (2012. – 2014.). Suatorica je i udžbenika hrvatskog jezika i književnosti Moja staza za učenike mlađe školske dobi (2014.). Aktivno sudjeluje u stručnom osposobljavanju učitelja pri Agenciji za odgoj i obrazovanje. Članica je Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za učitelje razredne nastave.