Razvoj pismenosti u hrvatskome i inom jeziku 2017.

Plenarni izlagači:

Janet Enever, Sveučilište Umeå

Ismail Palić, Sveučilište u Sarajevu

Milena Mileva Blažić, Sveučilište u Ljubljani

Jelena Kuvač Kraljević, Sveučilište u Zagrebu