Lana Hudeček, prof. dr. sc.

Lana Hudeček znanstvena je savjetnica u trajnome zvanju u Institutu za hrvatski jezik i
jezikoslovlje. Voditeljica je projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (2017. – 2021.
istraživački projekt HRZZ-a, od 2022. interni projekt Instituta) te suvoditeljica internih
institutskih projekata Religijski pravopis i Muško i žensko u hrvatskome jeziku. Osnovna su
područja njezina bavljenja hrvatski standardni jezik i jezična norma, sintaksa hrvatskoga
jezika, leksikografija i terminologija. Autorica je i suautorica brojnih knjiga i znanstvenih
radova. Sudjeluje i sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim projektima (Mali
školski pravopis, Support to Curricular reform Croatia – phase 4, Terminographic Database
TERM_IN. Slavic Terminography). Za svoj je rad dobila šest nagrada: 2012. Za svoj je rad
dobila šest nagrada: 2012. Nagradu dr. Ivan Šreter, 2013. i 2020.Nagradu Grada Zagreba,
2014., 2017. i 2018. godine Nagradu Ivan Filipović.