Anita Peti-Stantić

TEMA IZLAGANJA: ČITAJMO DJECI I S DJECOM DA NE OSTANU BEZ RIJEČI: INTELEKTUALNI VOKABULAR MLADIH

Anita Peti-Stantić rođena je u Virovitici, a u Zagrebu je završila osnovnu i srednju školu te se 1985. upisala na Filozofski fakultet, jednopredmetno na jugoslavistiku (danas: Odsjek za kroatistiku) i istovremeno dvopredmetno na klasičnu filologiju. Diplomirala je 1989. s diplomskom radnjom Ironija u dramaturgiji Antuna Šoljana. Magistrirala je na Sveučilištu Yale, a poslijediplomski studij nastavila je na Sveučilištu u Beču pod mentorstvom akademika Radoslava Katičića. Doktorirala je 2002. s temom Poredbena sintaksa ličnih zamjenica u južnoslavenskim jezicima pod mentorstvom prof. Ive Pranjkovića.

Redovita je profesorica južnoslavenskih jezika i poredbene lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i voditeljica Katedre za slovenski jezik i književnost. Radove objavljuje u domaćim i stranim znanstvenim publikacijama, a sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu te održala niz pozvanih predavanja na inozemnim sveučilištima, europskima i američkima. Od 2006. je godine vodila znanstveni projekt pod naslovom Hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice. Osim znanstvenih monografija o povijesti standardizacijskih procesa u južnoslavenskim jezicima i suvremene sociolingvistike, autorica je Velikog slovensko-hrvatskog i hrvatsko-slovenskog rječnika (2014) i prevoditeljica sa slovenskog i engleskog. U suradnji s Vladimirom Velički napisala je i priručnik Jezične igre za male i velike.

U dva je navrata boravila u Centru za kognitivna istraživanja Sveučilišta Tufts u Americi.

Osim sociolingvističkih tema danas su u središtu njezina interesa kognitivna lingvistika, osobito informacijska struktura, kao i pomaci u suodnosu gramatičkih razina. Uz to se bavi proučavanjem lingvističkoga statusa pacijenata s afazijom i gramatikama nasljednih govornika. Uz navedeno, jedna je od urednica velikog višegodišnjeg projekta Enciklopedije slavenskih jezika i lingvistike. Autoricom je dviju knjiga.