Pozivamo Vas na X. međunarodni znanstveni skup

DIJETE I JEZIK DANAS

kojemu je središnja tema

Čitanje u suvremenom okruženju

Skup će se održati od 16. do 18. rujna 2021. godine u Osijeku u organizaciji Odsjeka za kroatistiku i Odsjeka za anglistiku i germanistiku Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Svjesni smo da je ova tema itekako izazovna i poticajna za različita istraživanja i znanstvene pristupe te se nadamo da će se u okviru predloženih podtema pronaći znanstvenici i stručnjaci različitih znanstvenih profila:

 1. Izranjajuća pismenost i predvještine čitanja
 2. Unutarnji čimbenici razvoja vještine čitanja
  (dob, spol, kognitivne osobine, afektivne osobine, strategije čitanja i dr.)
 3. Vanjski čimbenici razvoja vještine čitanja
  (obiteljsko okruženje, predškolsko i školsko okruženje, neformalno i informalno okruženje, i dr.)
 4. Poteškoće u ovladavanju vještinom čitanja
 5. Kultura čitanja

Produžen rok za prijavu!

Poštovani, radi velikog broja upita produžit ćemo rok za prijavu na IX. međunarodni znanstveni skup DIJETE I JEZIK DANAS do 15. lipnja 2019. Središnja je tema skupa Dijete i jezični identitet. Skup će se održati od 12. do 14. rujna 2019. godine u Osijeku u organizaciji Odsjeka za filologiju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Publikacije znanstvenih radova s posljednjeg saziva skupa bit će predstavljene na ovogodišnjem skupu.

Čast nam je najaviti ovogodišnja plenarna izlaganja

prof.dr.sc.Marianne Nikolov sa Sveučilišta u Pečuhu

 i doc.dr.sc. Anite Skelin Horvat sa Sveučilišta u Zagrebu

Pozivamo Vas na IX. međunarodni znanstveni skup Dijete i jezik danas

12. do 14. rujna 2019.

Središnja tema skupa: Dijete i jezični identitet

Podteme: 

Odnos djetetova jezičnoga identiteta i višejezičnosti

Djetetov jezični identitet u odnosu na različite jezične registre

Djetetov jezični identitet u kontekstu formalnoga obrazovanja/obrazovnoga sustava/obrazovne politike /

Djetetov jezični identitet u kontekstu nacionalnoga/etničkoga/ regionalnoga identiteta  

Djetetov jezični identitet i mediji

Djetetov jezični identitet i kulturna baština

Identitet u književnosti za djecu i mlade

Jezični identitet i obiteljsko okruženje

Pozivamo Vas na X. međunarodni znanstveni skup

DIJETE I JEZIK DANAS

kojemu je središnja tema

Čitanje u suvremenom okruženju

Skup će se održati od 16. do 18. rujna 2021. godine u Osijeku u organizaciji Odsjeka za kroatistiku i Odsjeka za anglistiku i germanistiku Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Svjesni smo da je ova tema itekako izazovna i poticajna za različita istraživanja i znanstvene pristupe te se nadamo da će se u okviru predloženih podtema pronaći znanstvenici i stručnjaci različitih znanstvenih profila:

 1. Izranjajuća pismenost i predvještine čitanja
 2. Unutarnji čimbenici razvoja vještine čitanja
  (dob, spol, kognitivne osobine, afektivne osobine, strategije čitanja i dr.)
 3. Vanjski čimbenici razvoja vještine čitanja
  (obiteljsko okruženje, predškolsko i školsko okruženje, neformalno i informalno okruženje, i dr.)
 4. Poteškoće u ovladavanju vještinom čitanja
 5. Kultura čitanja

Produžen rok za prijavu!

Poštovani, radi velikog broja upita produžit ćemo rok za prijavu na IX. međunarodni znanstveni skup DIJETE I JEZIK DANAS do 15. lipnja 2019. Središnja je tema skupa Dijete i jezični identitet. Skup će se održati od 12. do 14. rujna 2019. godine u Osijeku u organizaciji Odsjeka za filologiju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Publikacije znanstvenih radova s posljednjeg saziva skupa bit će predstavljene na ovogodišnjem skupu.

Čast nam je najaviti ovogodišnja plenarna izlaganja

prof.dr.sc.Marianne Nikolov sa Sveučilišta u Pečuhu

 i doc.dr.sc. Anite Skelin Horvat sa Sveučilišta u Zagrebu

Pozivamo Vas na IX. međunarodni znanstveni skup Dijete i jezik danas

12. do 14. rujna 2019.

Središnja tema skupa: Dijete i jezični identitet

Podteme: 

Odnos djetetova jezičnoga identiteta i višejezičnosti

Djetetov jezični identitet u odnosu na različite jezične registre

Djetetov jezični identitet u kontekstu formalnoga obrazovanja/obrazovnoga sustava/obrazovne politike /

Djetetov jezični identitet u kontekstu nacionalnoga/etničkoga/ regionalnoga identiteta  

Djetetov jezični identitet i mediji

Djetetov jezični identitet i kulturna baština

Identitet u književnosti za djecu i mlade

Jezični identitet i obiteljsko okruženje